Výběrové řízení na rezidenční místo lékaře

SALUS-PRAKTIK, s.r.o., Okružní II 261, 569 43 Jevíčko vyhlašuje dle Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR „Rezidenční místa lékaři 2024 – Program č. 2“ výběrové řízení na jedno rezidenční místo lékaře v oboru specializačního vzdělávání Všeobecné praktické lékařství.

Termín pro podání přihlášky: od 26. 6. 2024 do 19. 7. 2024

Termín výběrového řízení: Výběrové řízení na uvedené rezidenční místo proběhne na přelomu července a srpna 2024. Přihlášení uchazeči obdrží pozvánky s přesným termínem osobního pohovoru v rámci výběrového řízení.

Kvalifikační předpoklady přihlášených do výběrového řízení:

Absolvent/ka magisterského vysokoškolského studia v oboru všeobecné lékařství nebo lékař/ka ve specializační přípravě v uvedeném oboru specializačního vzdělávání.

Doklady potřebné k účasti na výběrovém řízení:

 • přihláška do výběrového řízení (ke stažení zde)
 • vyplněný osobní dotazník – (ke stažení zde)
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíců, netýká se zaměstnanců SALUS-PRAKTIK, s.r.o.)
 • výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku (ne starší 3 měsíců, netýká se zaměstnanců SALUS-PRAKTIK, s.r.o.)
 • neověřená kopie dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti
 • neověřená kopie dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč získal
 • neověřená kopie potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání
 • přehled odborné praxe (je součástí osobního dotazníku)

Hodnotící kritéria:

 • formální náležitosti: úplné doložení všech požadovaných dokladů do výběrového řízení
 • vzdělání a kvalifikace
 • odborné znalosti a dovednosti
 • jazykové znalosti
 • osobnostní předpoklady

Způsob hodnocení uchazečů:
Komise jmenovaná firmou Salus Praktik s.r.o. provede hodnocení přihlášek podle výše uvedených hodnotících kritérií, provede osobní pohovory s uchazeči a na základě výsledků hodnocení stanoví pořadí uchazečů podle úspěšnosti a rozhodne o přidělení místa rezidenta. Případné doplňující informace podá MUDr. Jana Trčková, tel. 725 928 337, e-mail ordinacejevicko@seznam.cz.

Přihlášky do výběrového řízení spolu s výše uvedenými doklady zasílejte poštou nebo doručte osobně v pracovní dny v době od 7:00 do 14:00 hodin na adresu SALUS-PRAKTIK, s.r.o., Okružní II 261, 569 43 Jevíčko nejpozději do 19. 7. 2024.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *