Poskytovaná péče

Nezaměřujeme se pouze na diagnostiku a léčbu v rozsahu primární péče, ale dále nabízíme dispenzární péči při chronických onemocněních, včetně arteriální hypertenze, diabetu 2. typu a poruch metabolismu, první pomoc u akutních stavů, včetně zajištění další odborné péče, očkování povinné i nadstandardní, včetně zajištění očkovacích látek. Nedílnou součástí naší práce jsou preventivní prohlídky

Očkování

Očkování (též vakcinace) je lékařský zákrok, při kterém se zdravý organismus záměrně setká s méně nebezpečným mikrobem nebo jeho fragmentem. Imunitní systém se naučí rozpoznávat příslušné antigeny a tím budete chráněni před nákazou nebo alespoň před vážným průběhem onemocnění v případě, že se setkáte s původcem onemocnění.

NOVINKA – Od 1. 1. 2022 došlo v rámci očkování proti klíšťové encefalitidě k legislativní změně a nyní je toto očkování pro klienty starší 50 let plně hrazeno ze zdravotního pojištění.

Zdravotní pojišťovny

111Všeobecná zdravotní pojišťovna
201Vojenská zdravotní poijišťovna
205Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207Oborová zdravotní pojišťovna
211Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

Ceník výkonů

Ceník nehrazených výkonů ze zdravotního pojištění

Lékařská prohlídka do zaměstnání (vstupní, periodická, mimořádná, výstupní)600 Kč
Lékařská prohlídka pro řidičský průkaz500 Kč
Lékařská prohlídka pro řidičský průkaz po 65. roce500 Kč
Vyšetření pro zdravotní průkaz200 Kč
Vyšetření pro profesní průkaz (svářečský apod.)500 Kč
Vyšetření pro zbrojní průkaz600 Kč
Lékařská prohlídka před interrupcí500 Kč
Vyšetření pro lázně samoplátců300 Kč
Vyšetření pro cestu do zahraničí s písemným závěrem300 Kč
Administrativní úkon á 15min na žádost pac. pro úřední účely200 Kč
Vystavení duplikátu zdrav. dokladu100 Kč
Zpráva o úrazu pro pojišťovnu250 Kč
Bodové hodnocení úrazu250 Kč
Aplikace očkovací látky na žádost pac.150 Kč
Cílené vyšetření nepojištěnce500 Kč
Kontrolní vyšetření nepojištěnce400 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace200 Kč
Vyšetření či ošetření pac. mimo stanovenou ordinační dobu300 Kč

Přístrojové vyšetření na žádost pac. + infuze

EKG+ popis na žádost pac150 Kč
Vyšetření stolice na okultní krvácení u pac. pod 50 let vyžádané soukromě150 Kč
ABI200 Kč
Přístroj na spánkovou apnoe1 000 Kč
Spirometrie100 Kč
TK Holter450 Kč
CRP150 Kč
Odběry na přání pac.dle ceny labor.
Infuze vit. C600 Kč
Infuze analgetická z indikace lékaře50 Kč
Infuze analgetická Neodolpasse250 Kč

Ceník je platný od 1. 7. 2022

Infúzní terapie

VITAMÍN C – Infuzní terapie pro podporu imunity

Vitamín C je pro naše tělo jeden z nejdůležitějších vitamínů. Je také silný antioxidant, který je velmi důležitý pro normální funkci našeho organismu s prokázanými pozitivními účinky na náš imunitní systém. Je potřebný k antioxidační ochraně organismu proti oxidačnímu stresu, k zajištění fungování imunitního a nervového systému, ke snížení míry únavy a vyčerpání, k tvorbě kolagenu, který je důležitý pro pevnost tkání (cévy, chrupavky, kosti, kůže, vlasy ad.). Studie ukázaly, že výskyt onemocnění je spojen se sníženou hladinou vitaminu C, jež se často nijak neprojevuje, avšak vede k rozvoji oxidačního stresu, jehož nežádoucí nadbytek poškozuje imunitní, nervové, jaterní, střevní a další buňky. Při jakékoliv zvýšené psychické či fyzické zátěži, stresu, při onemocněních nebo při akutních a chronických zánětlivých či nádorových onemocněních dochází ke značnému zvýšení spotřeby tohoto vitamínu. Nitrožilním podáním lze tuto spotřebu efektivně kompenzovat, protože vitamín C tak může dosáhnout mnohem vyšší, tedy potřebné úrovně v krvi, čehož podáním ústy nelze docílit. Preventivní podávání vitamínu C infuzní cestou pak výrazně posiluje imunitní systém našeho těla. Jedná se o prevenci zdraví, která je bez bolesti i bez námahy.

Proč aplikovat infuzi místo podání ústy?

Vyšší než fyziologické koncentrace vitaminu C nelze dosáhnout při podání vitaminu C ústy či běžnou potravou díky omezeným transportním možnostem ve střevě. Takto lze docílit v krvi jen nízké koncentrace vitaminu C, která postačuje k zajištění pouze běžných (fyziologických), nikoli však preventivních a léčivých účinků (protiinfekčních, protizánětlivých, protinádorových). Pro dosažení léčivých účinků vitaminu C je nutné vytvořit v krvi téměř 15 x vyšší koncentraci, což je možné dokázat pouze při jeho nitrožilním podání. Nitrožilně lze podat i nárazové vysoké, gramové dávky. Vitamínem C se nelze předávkovat. Jeho metabolity, tedy to, co tělo nespotřebuje, jsou vylučovány (převážně močí).

Pro koho je terapie vhodná?

Neboť vitamín C působí jako prevence a posilovač našeho imunitního systému, je vhodný pro všechny. Zejména pak pro každého, kdo má zvýšenou spotřebu vitaminu C, tedy pro ty, kdo trpí

únavou či sníženou schopností koncentrace, silnou tvorbou vrásek, kdo má stres, psychickou zátěž či fyzickou námahu, psychické poruchy, opakované infekce (chřipky, angíny, rýmu, kašel, záněty plic atd.), alergie, metabolický syndrom (obezita, vysoký krevní tlak, cukrovka), křečové žíly, křehkost cév, revmatické choroby charakterizované např. bolestmi kloubů, autoimunitní onemocnění (revmatoidní artritida, Crohnova choroba atd.) nebo nádorová onemocnění (v jakémkoli stádiu). Stejně tak je vhodný pro ty, kteří se delší dobu stravují nevyváženě, kouří, žijí ve stresu, také pro starší 65 let.

Co všechno dokáže?

V těle zastává mnoho funkcí, potřebujeme ho nejen při nachlazení, ale i pro jeho další účinky.

· Posiluje imunitu

· Pomáhá při hojení ran

· Zmírňuje nachlazení

· Urychluje léčbu

· Ničí volné kyslíkové radikály

· Slouží jako prevence některých onemocnění

· Chrání tělo před kovy

· Je důležitý při metabolismu aminokyselin

· Zlepšuje odolnost proti infekcím

· Je důležitý při vstřebávání železa

· Pro zdravý vývoj kostí, chrupavek a zubů

· Udržuje cévy pružné a pevné

· Jedná se o prevenci paradontózy

· Pomáhá při regeneraci organismu

Dávkování a cena

Terapie není hrazena z prostředků zdravotního pojištění a je vázána na lékařský předpis. Doporučené min. dávkování je 5 – 8 infuzních dávek v týdenních intervalech po dobu jednoho měsíce. Přesné dávkování určuje lékař po konzultaci s pacientem. Infuze podává erudovaná zdravotní sestra v dávce a frekvenci stanovené lékařem.

Akční cena jedné aplikace infuze vitaminu C o síle 7,5 g včetně spotřebního materiálu (infuzní roztok, set k infúzi, spotřební materiál, aplikace) – je 600,-Kč