Vybavení ordinace

Poly Watch – monitoring spánkové apnoe

Přístroj pro odhalení nebezpečných poruch dýchání ve spánku, které vedou k poruše okysličení krve ve spánku, k probouzení v noci, únavě během dne, podrážděnosti. Dlouhodobě představují pro tělo zátěž, která urychluje projevy stárnutí. Projevuje se často chrápáním, denní spavostí, ranními bolestmi hlavy, omezenou pozorností, …

BTL CardioPoint-Spiro

Spirometrie je fyziologický test měřící objem vzduchu, který pacient vdechuje nebo vydechuje v závislosti na čase. Představuje jednu ze základních interních vyšetřovacích metod, kam se dále řadí měření krevního tlaku nebo třeba záznam EKG. Stejně jako v případě těchto testů jde o poměrně nenáročné a nebolestivé fyziologické vyšetření. Spirometrie dokáže účinně odlišit poruchy restrikční, kam patří například plicní fibróza, kdy jsou objemy plic menší, ale rychlost výdechu zůstává normální nebo obstrukční, jako je astma, chronická bronchitida nebo chronická obstrukční plicní nemoc, dochází k zúžení dýchacích cest, zhorší se průtok a následně i ventilace, takže je maximální výdechová rychlost nízká.

EKG BTL

EKG vyšetření je jednoduchá nebolestivá metoda, která pomáhá v diagnostice mnohých srdečních chorob a také nejobávanějšího akutního infarktu.

ABI boso

Měřením kotníko-pažního indexu dokážeme odhalit během 1-2 minut, zda není zhoršené prokrvení dolních končetin. Tento přístroj měří současně tlaky na obou pažích a obou kotnících. Následným poměrem tlaků získáme index- číslo, které nám napoví, zda se jedná o rizikového pacienta stran ischemické choroby dolních končetin, či nikoliv.

SD Biosenzor 200

Přístroj STANDARD F200 byl vyvinut pro snadné a přesné měření mnoha parametrů přímo v ordinacích či laboratořích. Rychlé, vysoce přesné a spolehlivé výsledky usnadňují určení správné diagnózy a zvyšují kvalitu péče o pacienta

Tímto přístrojem stanovujeme

CRP

Je jednoduché stanovení jednoho ze zánětlivých parametrů. Test pomůže rozlišit, zda se jedná o virózu nebo bakteriální zánět, který je pak nutné léčit antibiotiky.

Strep test- Test, který pomůže určit, zda bolest v krku, je způsobena nejběžnějším patogenem- Streptococcus pyogenes či nikoliv. Pomáhá nám zvolit správná ATB na angínu.

HbA1c – glykovaný hemoglobin

Glykovaný hemoglobin je důležitý ukazatel dlouhodobé kompenzace cukrovky. Jeho pravidelné měření je využíváno ke zhodnocení kontroly cukrovky a podává informaci o tom, jaká byla průměrná hodnota glykémie za poslední zhruba dva až tři měsíce.

FOB

Jedná se o screeningové vyšetření k časné diagnóze a prevenci nádorů tlustého střeva a konečníku.

Mikroalbumin

Mikroalbumin test je test na zjištění velmi malé hladiny krevní bílkoviny v moči. Používá se k zachycení časné známky poškození ledvin, u lidí, kteří mají riziko onemocnění ledvin. Jedná se zejména o pacienty s diabetem typu 1 a 2 nebo s vysokým krevním tlakem.

D- dimery

Význam stanovení D-dimerů spočívá především v diagnose tromboembolických stavů. Zvýšené koncentrace D-dimerů ukazují na přítomnost koagula s čím se setkáváme u hluboké žilní trombózy a plicní embolie.

Troponin I

Troponin I je orgánově specifický marker poškození myokardu, jeho pozitivita nám pomáhá při rozlišení zda bolesti na hrudi jsou známkou srdečního infarktu.

Pro BNP

Koncentrace NT-proBNP v plazmě roste u osob s dekompenzovaným srdečním selháním, plicní hypertenzí, renálním selháním. Pomáhá nám určit zda je zhoršené dýchání způsobeno srdeční nedostatečností či nikoliv.

Všechny uvedené odběry včetně vyhodnocení provádíme přímo v ordinaci. Výsledek se dozví pacient i lékař ihned.

LAURA močový analyzátor

Automatický analyzátor moči umožňuje přesně vyšetřit chemický rozbor moči během několika desítek vteřin.

Coag sense

Měření se provádí u pacientů, kteří musí užívat léky na ředění krve (Warfarin). Nejčastějším důvodem jsou srdeční problémy ( nepravidelnosti rytmu, stavy po operacích srdečních chlopní, atd.), stavy po trombózách, emboliích, stavy po velkých operacích kloubů a další.

TK Holter BTL

Jedná se o ambulantní 24-hodinové měření krevního tlaku. Vyšetření se provádí k potvrzení, upřesnění nebo vyloučení diagnózy vysokého krevního tlaku a k posuzování účinnosti antihypertenzní léčby.

Glukometr

Glukometr je přístroj určený k měření glykémie neboli krevního cukru v krvi.

Pulzní oxymetr

Pulzní oxymetr objektivizuje množství kyslíku ve tkáních.