Vybavení ordinace

EKG BTL

EKG vyšetření je jednoduchá nebolestivá metoda, která pomáhá v diagnostice mnohých srdečních chorob a také nejobávanějšího akutního infarktu.

ABI boso

Měřením kotníko-pažního indexu dokážeme odhalit během 1-2 minut, zda není zhoršené prokrvení dolních končetin. Tento přístroj měří současně tlaky na obou pažích a obou kotnících. Následným poměrem tlaků získáme index- číslo, které nám napoví, zda se jedná o rizikového pacienta stran ischemické choroby dolních končetin, či nikoliv.

SD Biosenzor 200

Přístroj STANDARD F200 byl vyvinut pro snadné a přesné měření mnoha parametrů přímo v ordinacích či laboratořích. Rychlé, vysoce přesné a spolehlivé výsledky usnadňují určení správné diagnózy a zvyšují kvalitu péče o pacienta

Tímto přístrojem stanovujeme

CRP

Je jednoduché stanovení jednoho ze zánětlivých parametrů. Test pomůže rozlišit, zda se jedná o virózu nebo bakteriální zánět, který je pak nutné léčit antibiotiky.

Strep test- Test, který pomůže určit, zda bolest v krku, je způsobena nejběžnějším patogenem- Streptococcus pyogenes či nikoliv. Pomáhá nám zvolit správná ATB na angínu.

HbA1c – glykovaný hemoglobin

Glykovaný hemoglobin je důležitý ukazatel dlouhodobé kompenzace cukrovky. Jeho pravidelné měření je využíváno ke zhodnocení kontroly cukrovky a podává informaci o tom, jaká byla průměrná hodnota glykémie za poslední zhruba dva až tři měsíce.

FOB

Jedná se o screeningové vyšetření k časné diagnóze a prevenci nádorů tlustého střeva a konečníku.

Mikroalbumin

Mikroalbumin test je test na zjištění velmi malé hladiny krevní bílkoviny v moči. Používá se k zachycení časné známky poškození ledvin, u lidí, kteří mají riziko onemocnění ledvin. Jedná se zejména o pacienty s diabetem typu 1 a 2 nebo s vysokým krevním tlakem.

D- dimery

Význam stanovení D-dimerů spočívá především v diagnose tromboembolických stavů. Zvýšené koncentrace D-dimerů ukazují na přítomnost koagula s čím se setkáváme u hluboké žilní trombózy a plicní embolie.

Troponin I

Troponin I je orgánově specifický marker poškození myokardu, jeho pozitivita nám pomáhá při rozlišení zda bolesti na hrudi jsou známkou srdečního infarktu.

Pro BNP

Koncentrace NT-proBNP v plazmě roste u osob s dekompenzovaným srdečním selháním, plicní hypertenzí, renálním selháním. Pomáhá nám určit zda je zhoršené dýchání způsobeno srdeční nedostatečností či nikoliv.

Všechny uvedené odběry včetně vyhodnocení provádíme přímo v ordinaci. Výsledek se dozví pacient i lékař ihned.

LAURA močový analyzátor

Automatický analyzátor moči umožňuje přesně vyšetřit chemický rozbor moči během několika desítek vteřin.

Coag sense

Měření se provádí u pacientů, kteří musí užívat léky na ředění krve (Warfarin). Nejčastějším důvodem jsou srdeční problémy ( nepravidelnosti rytmu, stavy po operacích srdečních chlopní, atd.), stavy po trombózách, emboliích, stavy po velkých operacích kloubů a další.

TK Holter BTL

Jedná se o ambulantní 24-hodinové měření krevního tlaku. Vyšetření se provádí k potvrzení, upřesnění nebo vyloučení diagnózy vysokého krevního tlaku a k posuzování účinnosti antihypertenzní léčby.

Glukometr

Glukometr je přístroj určený k měření glykémie neboli krevního cukru v krvi.

Pulzní oxymetr

Pulzní oxymetr objektivizuje množství kyslíku ve tkáních.